Wiele zmian, obserwowanych w środowisku ma charakter długoterminowy. Rolnictwo ekologiczne rozważa pośredni i długoterminowy wpływy rolniczych interwencji na Agro-ekosystem.

Ma on na celu produkcję żywności przy jednoczesnym ustalaniu ekologicznej równowagi tak, aby zachować dobrą kulturę i żyzność gleby.