Technika sadzenia drzewek owocowych

Zanim ostatecznie przystąpimy do sadzenia drzew, musimy wyznaczyć i rozplanować miejsce, w którym będą rosły. Możemy drzewka posadzić w rzędzie lub (co jest typowe w uprawie amatorskiej) nieregularnie – pamiętając jednak o właściwych odstępach między roślinami. Rozstawa jest ściśle uzależniona od gatunku, odmiany (jej siły wzrostu) oraz podkładki, na jakiej odmiana została uszlachetniona. Dopiero wówczas możemy przystąpić do sadzenia. Najlepiej jeżeli przy tej czynności obecne są dwie osoby. Zaczynamy pracę od wykopania dołka odpowiedniej głębokości i szerokości, tak aby swobodnie rozmieścić w nim cały system korzeniowy sadzonego drzewka. Najczęściej jest …