Szanowni Państwo, pakując nasze produkty i wysyłając je kurierem do Państwa zawsze dokładamy wszelkich starań, aby dotarły do Państwa drzewka nieuszkodzone. Nasza szkółka bierze całkowitą odpowiedzialność za stan roślin i ich ewentualne uszkodzenie w trakcie transportu.

1. W razie uszkodzenia roślin/przesyłki prosimy o kontakt e-mailowy i przesłanie zdjęć uszkodzonych roślin. Na tej podstawie rozpatrzymy wszelkie reklamacje. Po uznaniu reklamacji wyślemy ponownie (całe, nieuszkodzone) drzewka na nasz koszt.

2. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedającego, mailowo pod adresem: sklep@eko-ogrodnik.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego, lub telefonicznie na nr 609 789 281.

W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona