Technika sadzenia drzewek owocowych

Zanim ostatecznie przystąpimy do sadzenia drzew, musimy wyznaczyć i rozplanować miejsce, w którym będą rosły. Możemy drzewka posadzić w rzędzie lub (co jest typowe w uprawie amatorskiej) nieregularnie – pamiętając jednak o właściwych odstępach między roślinami. Rozstawa jest ściśle uzależniona od gatunku, odmiany (jej siły wzrostu) oraz podkładki, na jakiej odmiana została uszlachetniona. Dopiero wówczas możemy przystąpić do sadzenia. Najlepiej jeżeli przy tej czynności obecne są dwie osoby. Zaczynamy pracę od wykopania dołka odpowiedniej głębokości i szerokości, tak aby swobodnie rozmieścić w nim cały system korzeniowy sadzonego drzewka. Najczęściej jest …

Termin sadzenia drzew owocowych

Drzewa owocowe, kopane bezpośrednio ze szkółki (a więc nie rosnące w pojemnikach) przyjmują się jedynie wtedy, kiedy znajdują się w stanie uśpienia/spoczynku, trwającego od jesieni do wczesnej wiosny. Dlatego dla takich drzewek wyróżniamy dwa podstawowe terminy sadzenia – jesienny oraz wiosenny. I jeden i drugi termin charakteryzuje się zaletami oraz wadami.   Drzewka, które są sadzone jesienią nie wymagają obfitego podlewania, zdecydowanie lepiej przystosowują się (adaptują) do warunków, lepiej się ukorzeniają i rozrastają w pierwszym roku po posadzeniu. Jesienią też mamy większy wybór odmian oraz więcej drzewek lepszej jakości. Niestety …

Sadzenie drzewek, słowem wstępu

Sadzenie drzewek owocowych jest czynnością z pozoru prostą… z pozoru, ponieważ należy pamiętać o tym, że rośliny sadownicze – jako wieloletnie – wymagają przed samym sadzeniem więcej uwagi, właściwego rozplanowania i przygotowania stanowiska.   Zanim podejmiemy decyzję o zakupie roślin, musimy zarówno przeznaczyć i wybrać dla nich odpowiednie miejsce, jak i wybierając odmiany – tak je dobrać, żeby zapewnić im optymalne warunki do wzrostu i owocowania. Należy również się zastanowić nad późniejszym przeznaczeniem owoców… czy zadowolimy się jedynie ich spożyciem na bieżąco, czy też chcemy je nieco dłużej przechować – …

Przygotowanie gleby

Przygotowanie gleby przed założeniem kwatery/części naszego terenu, przeznaczonego pod rośliny sadownicze składa się z kilku elementów. Gleba do której trafią na jesień lub wiosnę zakupione drzewka, musi być odpowiednio nawieziona, uprawiona a nawet – w razie konieczności – zmeliorowana.   Pierwszą czynnością jest pobranie prób glebowych w celu zbadania zawartości składników pokarmowych oraz wykonanie odkrywki glebowej, żeby określić poziom wód gruntowych. Rośliny sadownicze mają bowiem dość specyficzne wymagania i od nich zależy zarówno dobór gatunków, odmian jak i nasze dalsze postępowanie (nawożenie, nawadnianie itd.). Na glebach o wysokim poziomie wód …

Postępowanie z drzewkami po zakupie

Często ludzie pytają, na co zwracać uwagę przy wyborze i zakupie drzewek. Bardzo ważnym elementem jest system korzeniowy. Drzewka, które zostały prawidłowo wykopane ze szkółki charakteryzują się długimi i licznymi korzeniami, bez uszkodzeń. Niedopuszczalne są widoczne zgrubienia i guzy, które świadczą o obecności bakterii Agrobacterium tumefaciens, będącej przyczyną choroby zwanej guzowatością korzeni. Takich drzewek nie należy kupować i sadzić.   Ponadto korzenie powinny charakteryzować się żywą barwą i nie mogą być nadmiernie przesuszone. Nadziemna część drzewka (pień i korona) powinna być kształtne, częściowo uformowane już w szkółce przez szkółkarza. Na …