Postępowanie z drzewkami po zakupie

Często ludzie pytają, na co zwracać uwagę przy wyborze i zakupie drzewek. Bardzo ważnym elementem jest system korzeniowy. Drzewka, które zostały prawidłowo wykopane ze szkółki charakteryzują się długimi i licznymi korzeniami, bez uszkodzeń. Niedopuszczalne są widoczne zgrubienia i guzy, które świadczą o obecności bakterii Agrobacterium tumefaciens, będącej przyczyną choroby zwanej guzowatością korzeni. Takich drzewek nie należy kupować i sadzić.   Ponadto korzenie powinny charakteryzować się żywą barwą i nie mogą być nadmiernie przesuszone. Nadziemna część drzewka (pień i korona) powinna być kształtne, częściowo uformowane już w szkółce przez szkółkarza. Na …