Początki rolnictwa ekologicznego na świecie

Rolnictwo ekologiczne we współczesnej formie ukształtowało się przy udziale nauki a wyrosło z trzech głównych metod gospodarowania: - Biodynamicznej, zapoczątkowanej w Niemczech, przez Rudolfa Steinera, który w 1924 roku w Kobierzycach koło Wrocławia przeprowadzał szkolenia dla rolników z duchowych podstaw rolnictwa; - Organicznej, reprezentowanej przez Alberta Howarda z Anglii; - Biologicznej, rozwiniętej w Szwajcarii przez Hansa-Petera Ruscha i Hansa Mülera. Termin „rolnictwo ekologiczne” pojawił się na początku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku, jako uogólnienie metod produkcji rolnej, opracowanych przez tych autorów. W tym czasie doszło do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy …

Początki rolnictwa ekologicznego w Polsce  

Rolnictwo ekologiczne w Polsce ma ponad półwieczną tradycję. Pierwsze w kraju gospodarstwo ekologiczne założył w 1930 roku w Szelejewie senator Stanisław Karłowski. Prowadził on produkcję w duchu biodynamicznym tym samym, który w Kobierzycach promował Rudolf Steiner.   Wojna przerwała rozwój tej metody gospodarowania na ponad trzydzieści lat. Dopiero inż. Julian Osetek, na początku lat sześćdziesiątych, jako jedyny w kraju prowadził swoje gospodarstwo biodynamiczne w Nakle nad Notecią.   Na bazie jego doświadczeń i dzięki zaangażowaniu kadry naukowej SGGW w Warszawie, prof. Mieczysław Górny postawił naukowe podstawy rolnictwa ekologicznego w Polsce. …