Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie kupna następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

Zamówienia można składać za pomocą formularza – kreatora zamówień umieszonego na stronie internetowej, lub mailowo pod adresem: sklep@eko-ogrodnik.pl, Prawidłowo złożone zamówienie powinno zawierać: zamawiany towar (kupujący określa odmiany i ilość drzewek), sprecyzowaną formę dostawy oraz płatności, dane osobowe, nr telefonu i adres niezbędny do realizacji zamówienia.

W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

Po złożeniu zamówienia na wskazany przez Kupującego adres mailowy wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia i przyjęciem go do realizacji, ceną oraz kosztem dostawy.

Wszystkie ceny na stronie internetowej są cenami brutto, podane w złotych polskich, nie zawierają kosztów transportu. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Na życzenie Kupującego wystawiamy Rachunek na zakupione u nas drzewka (nasze gospodarstwo ma status rolnika ryczałtowego), po otrzymaniu od Kupującego wszystkich danych niezbędnych do jego wystawienia.

Na życzenie Kupującego wystawiamy kopię certyfikatu ekologicznego na nasze produkty. Rezygnacja lub zmiana złożonego zamówienia możliwa jest do momentu jego wysyłania i wyłącznie po poinformowaniu o tym fakcie Sprzedającego e-mailem na adres: sklep@eko-ogrodnik.pl. Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionej przesyłki. Wysyłane produkty do momentu uzyskania pełniej płatności za nie stanowią własność Sprzedającego.

W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 14 dni od dnia skutecznego poinformowania Kupującego o niemożliwości zrealizowania zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.