Przygotowanie gleby

Przygotowanie gleby przed założeniem kwatery/części naszego terenu, przeznaczonego pod rośliny sadownicze składa się z kilku elementów. Gleba do której trafią na jesień lub wiosnę zakupione drzewka, musi być odpowiednio nawieziona, uprawiona a nawet – w razie konieczności – zmeliorowana.   Pierwszą czynnością jest pobranie prób glebowych w celu zbadania zawartości składników pokarmowych oraz wykonanie odkrywki glebowej, żeby określić poziom wód gruntowych. Rośliny sadownicze mają bowiem dość specyficzne wymagania i od nich zależy zarówno dobór gatunków, odmian jak i nasze dalsze postępowanie (nawożenie, nawadnianie itd.). Na glebach o wysokim poziomie wód …