Czym jest rolnictwo ekologiczne ?

Istnieje wiele definicji rolnictwa ekologicznego. Wszystkie zakładają jednak, że jest to system gospodarowania, który kładzie silny nacisk na przyjazne dla środowiska i zrównoważone działania rolnicze, prowadzone ze szczególną dbałością o dobrostan zwierząt i zdrowie człowieka.   Rolnictwo ekologiczne jest metodą gospodarowania rolniczego, przy utrzymaniu optymalnego poziomu plonowania i wysokiej żyzności gleby. Ten efekt uzyskuje się nie poprzez maksymalizację plonów, lecz poprzez ochronę gleby, powietrza, wody, roślin, zwierząt i człowieka. Są to wartości pierwszoplanowe i wszystkie inne są im podporządkowane. Zamknięty obieg materii w gospodarstwie, produkcja zgodna ze środowiskiem, przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożeń, …