Właścicielem strony internetowej www.eko-ogrodnik.pl jest Ekologiczne Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie „Ziobrowscy” Łukasz Ziobrowski, Żłobizna ul. Brzeska 8, 49-305 Brzeg, zwany dalej „Sprzedającym”. Sprzedający prowadzi sezonową sprzedaż materiału szkółkarskiego za pomocą strony internetowej.

Sprzedający jest rolnikiem ryczałtowym, nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Wszystkie oferowane produkty (drzewa i krzewy owocowe) zostały wyprodukowane w naszej szkółce. Stały nadzór nad zdrowotnością produkowanego przez nas materiału, sprawuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu. Zgodność naszej produkcji z przepisami rolnictwa ekologicznego kontroluje jednostka certyfikująca AgroBioTest Sp z o. o. (PL-EKO-07) w Warszawie.