Informujemy, że nasza Szkółka posiadamy certyfikat wydany przez AGROBIOTEST o numerze PL-EKO-07-08326 dotyczący produktów rolnictwa ekologicznego: materiał szkółkarski (CAC i WW), określonych gatunków i odmian.

Certyfikat ważny jest do 31.12.2021 roku.

Data kontroli: 12.09.2020

PRODUKTY EKOLOGICZNE OBJĘTE CERTYFIKACJĄ:

ARONIA – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (1500 szt.) CHOKEBERRY – CUTTINGS (1500 u.) BOĆWINA (1000 szt.) SEAKALE BEET (1000 u.) BÓB (50 kg) BROAD BEAN (50 kg) BURAK ĆWIKŁOWY (1 t) BEETROOT (1 t) CUKINIA (50 kg) ZUCCHINI (50 kg) CZEREŚNIE – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (1800 szt.) SWEET CHERRIES CUTTINGS (1800 u.) CZOSNEK (1 t) GARLIC (1 t) DYNIA OLBRZYMIA (100 kg) WINTER SQUASH (100 kg) FASOLA SZPARAGOWA ŻÓŁTA (200 kg) YELLOW GREEN BEAN (200 kg) GRUSZA DOMOWA – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (2000 szt.) PEAR – CUTTINGS (2000 u.) JABŁKA (2 t) APPLES (2 t) JABŁOŃ DOMOWA – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (30000 szt.) APPLE ROOTSTOCKS (30000 u.) KONICZYNA CZERWONA – MATERIAŁ SIEWNY (6 t) RED CLOVER SEED (6 t) KOPER (2 t) DILL (2 t) KUKURYDZA CUKROWA (1000 szt.) SWEET CORN (1000 u.) MARCHEW (0,5 t) CARROT (0,5 t) MORELA – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (200 szt.) APRICOT – CUTTINGS (200 u.) OGÓRKI (50 t) CUCUMBERS (50 t) PAPRYKA (200 kg) SWEET PEPPER (200 kg) PASTERNAK (50 kg) PARSNIP (50 kg) PIETRUSZKA (20 kg) ROOT PARSLEY (20 kg) POMIDORY (11 t) TOMATOES (11 t) PORY (500 szt.) LEEKS (500 u.) SALSEFIA (20 kg) COMMON SALSIFY (20 kg) SAŁATA (1000 szt.) LETTUCE (1000 u.) SELER KORZENIOWY (1000 szt.) CELERIAC (1000 u.) ŚLIWY – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (1500 szt.) PLUM TREE – CUTTINGS (1500 u.) WIŚNIE – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (600 szt.) SOUR CHERRY TREE – CUTTINGS (600 u.) ZIEMNIAKI (3 t) POTATOES (3 t)

PRODUKTY Z OKRESU KONWERSJI

PSZENŻYTO JARE (10 t) SPRING TRITICALE (10 t) PSZENŻYTO OZIME (92 t) WINTER TRITICALE (92 t) ŻYTO JARE (36,3 t) SPRING RYE (36,3 t) ŻYTO OZIME (6 t) WINTER

 

 

Zakres certyfikacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 każdy podmiot gospodarczy, który wytwarza, przetwarza lub importuje z kraju trzeciego produkty rolnictwa ekologicznego w celu sprzedaży, jest zobowiązany poddać swoje przedsięwzięcie certyfikacji prowadzonej przez stronę trzecią, czyli akredytowaną i upoważnioną do działania jednostkę certyfikującą.

 

AGRO BIO TEST Sp. z o.o. prowadzi – na wniosek podmiotów wprowadzających do obrotu produkty rolnictwa ekologicznego – kontrolę ich sposobu produkcji bądź działalności, warunkującego certyfikację produktów. Program certyfikacji jest realizowany w oparciu o księgę jakości opracowaną wg normy PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”.

 

Program certyfikacji AGRO BIO TEST jest objęty akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 096.