Informujemy, że nasza Szkółka posiadamy certyfikat wydany przez AGROBIOTEST o numerze PL-EKO-07.616-0005296.2023.001 dotyczący produktów rolnictwa ekologicznego: materiał szkółkarski (CAC i WW), określonych gatunków i odmian.

Certyfikat ważny jest do 31.12.2024 roku.

 

PRODUKTY EKOLOGICZNE OBJĘTE CERTYFIKACJĄ:

agrest – wegetatywny materiał nasadzeniowy Organic
aronia – wegetatywny materiał nasadzeniowy Organic
czereśnie – wegetatywny materiał nasadzeniowy Organic
czosnek Organic
grusza chińska (nashi) – wegetatywny materiał nasadzeniowy Organic
grusza domowa – wegetatywny materiał nasadzeniowy Organic
gryka Organic
jabłoń domowa – wegetatywny materiał  nasadzeniowy Organic
koniczyna czerwona – odm. ROZETA (materiał siewny) Organic
koper ogrodowy Organic
morela – wegetatywny materiał nasadzeniowy Organic
ogórki Organic
pigwa – wegetatywny materiał rozmnożeniowy Organic
pomidory Organic
porzeczka czarna – wegetatywny materiał rozmnożeniowy Organic
porzeczkoagrest – wegetatywny materiał rozmnożeniowy Organic
pszenica ozima Organic
pszenżyto ozime Organic
siano Organic
siano z koniczyny czerwonej Organic
śliwki Organic
śliwy – wegetatywny materiał nasadzeniowy Organic
wiśnie – wegetatywny materiał nasadzeniowy Organic
ziemniaki Organic

 

 

Zakres certyfikacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 każdy podmiot gospodarczy, który wytwarza, przetwarza lub importuje z kraju trzeciego produkty rolnictwa ekologicznego w celu sprzedaży, jest zobowiązany poddać swoje przedsięwzięcie certyfikacji prowadzonej przez stronę trzecią, czyli akredytowaną i upoważnioną do działania jednostkę certyfikującą.

 

AGRO BIO TEST Sp. z o.o. prowadzi – na wniosek podmiotów wprowadzających do obrotu produkty rolnictwa ekologicznego – kontrolę ich sposobu produkcji bądź działalności, warunkującego certyfikację produktów. Program certyfikacji jest realizowany w oparciu o księgę jakości opracowaną wg normy PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”.

 

Program certyfikacji AGRO BIO TEST jest objęty akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 096.