Rolnik ekologiczny gospodaruje bez użycia chemicznych środków ochrony roślin przeciw chwastom, szkodnikom i chorobom roślin, dlatego jego głównym zadaniem jest stwarzanie optymalnych warunków dla wzrostu roślin.

Rolnik ekologiczny dąży do uzyskania dobrze odżywionych roślin, bez objawów niedoboru składników jednak nie „przenawożonych”.