Rolnictwo ekologiczne obniża zużycie energii nieodnawialnej poprzez nie stosowanie środków chemicznych (produkcja nawozów sztucznych i pestycydów pochłania ogromne ilości węgla i oleju napędowego).

Ekologiczny system gospodarowania przyczynia się do złagodzenia efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia, poprzez możliwości odkładania (sekwestracja) węgla w glebie. Wiele praktyk rolniczych, stosowanych w rolnictwie ekologicznym (np. głębokie spulchnianie i płytkie odwracanie, przyorywanie resztek pożniwnych, stosowanie upraw okrywowych, duży udział roślin strączkowych w płodozmianie, wiążących azot w glebie) zwiększają stopień przywracania węgla do gleby, podnosząc wydajność i sprzyjając akumulacji węgla.