Zwierzęta są karmione paszami, wyprodukowanymi w gospodarstwie lub pochodzącymi z innego gospodarstwa ekologicznego. Obornik, uzyskiwany od zwierząt jest wykorzystywany do nawożenia pól uprawnych. Zamyka w ten sposób obieg materii, krążącej w ekologicznym gospodarstwie.

Prawidłowe połączenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą, zapewnia samowystarczalność nawozową gospodarstwa ekologicznego i jest podstawą do utrzymania stabilności i zrównoważenia rolniczego ekosystemu w gospodarstwie.