Często ludzie pytają, na co zwracać uwagę przy wyborze i zakupie drzewek. Bardzo ważnym elementem jest system korzeniowy. Drzewka, które zostały prawidłowo wykopane ze szkółki charakteryzują się długimi i licznymi korzeniami, bez uszkodzeń. Niedopuszczalne są widoczne zgrubienia i guzy, które świadczą o obecności bakterii Agrobacterium tumefaciens, będącej przyczyną choroby zwanej guzowatością korzeni. Takich drzewek nie należy kupować i sadzić.

 

Ponadto korzenie powinny charakteryzować się żywą barwą i nie mogą być nadmiernie przesuszone. Nadziemna część drzewka (pień i korona) powinna być kształtne, częściowo uformowane już w szkółce przez szkółkarza. Na pniu nie powinno być śladów uszkodzeń mechanicznych lub innych, świadczących np. o żerowaniu gryzoni czy zwierzyny (zające, sarny).

Od 2007 roku nie obowiązują szczegółowe normy dotyczące wymiarów drzewek przeznaczonych do sprzedaży – niemniej jednak średnica pnia, mierzona nad szyjką korzeniową, nie powinna być mniejsza niż 8 mm (słabsze rośliny bardzo trudno później odpowiednio pielęgnować). W czasie obserwacji przy zakupie, powinniśmy również zwrócić uwagę na to, czy nie są widoczne objawy żerowania szkodników i występowania chorób. Każde drzewko zakupione w profesjonalnej szkółce jest opatrzone etykietą. Oznacza ona, że drzewko zostało zakwalifikowane przez PIORiN i dopuszczone do obrotu. Na etykiecie znajdują się podstawowe informacje – gatunek, nazwa odmiany, zastosowana podkładka oraz status zdrowotności. Ponadto zawarte są dane dotyczące producenta drzewek.

Po dokonaniu zakupu musimy pamiętać, żeby drzewek nie uszkodzić podczas transportu i zapewnić odpowiednią wilgotność systemu korzeniowego (najlepiej, jeżeli jest okryty).

Do momentu sadzenia, drzewka przechowujemy w odpowiednich warunkach. Jeżeli planujemy sadzenie kilka dni po zakupie, drzewka należy zadołować w zacisznym, zacienionym i zabezpieczonym przed gryzoniami i zwierzyną miejscu. Korzenie i dolną część pnia przykrywamy ziemią lub torfem. Korzenie nie mogą zostać przesuszone, ale też – co jest niestety częstym błędem w tym okresie – nie należy ich nadmiernie podlewać. Temperatura podczas przechowywania powinna oscylować w granicach 0-5 st. C. Zbyt wysoka temperatura pobudzi drzewka do rozwoju, a to z kolei znacznie utrudni ich przyjecie się po posadzeniu.

Z przechowywaniem drzewek nie należy zbytnio zwlekać… jak tylko wystąpią odpowiednie warunki, powinniśmy przystąpić do sadzenia.