PRODUKTY EKOLOGICZNE OBJĘTE CERTYFIKACJĄ:

 

ARONIA – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (1500 szt.)

CHOKEBERRY – CUTTINGS (1500 u.)

BOĆWINA (1000 szt.) SEAKALE BEET (1000 u.)

BÓB (50 kg)

BROAD BEAN (50 kg)

BURAK ĆWIKŁOWY (1 t)

BEETROOT (1 t)

CUKINIA (50 kg)

ZUCCHINI (50 kg)

CZEREŚNIE – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (1800 szt.)

SWEET CHERRIES CUTTINGS (1800 u.)

CZOSNEK (1 t)

GARLIC (1 t)

DYNIA OLBRZYMIA (100 kg)

WINTER SQUASH (100 kg)

FASOLA SZPARAGOWA ŻÓŁTA (200 kg)

YELLOW GREEN BEAN (200 kg)

GRUSZA DOMOWA – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (2000 szt.)

PEAR – CUTTINGS (2000 u.)

JABŁKA (2 t)

APPLES (2 t)

JABŁOŃ DOMOWA – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (30000 szt.)

APPLE ROOTSTOCKS (30000 u.)

KONICZYNA CZERWONA – MATERIAŁ SIEWNY (6 t)

RED CLOVER SEED (6 t)

KOPER (2 t)

DILL (2 t)

KUKURYDZA CUKROWA (1000 szt.)

SWEET CORN (1000 u.)

MARCHEW (0,5 t)

CARROT (0,5 t)

MORELA – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (200 szt.)

APRICOT – CUTTINGS (200 u.)

OGÓRKI (50 t)

CUCUMBERS (50 t)

PAPRYKA (200 kg)

SWEET PEPPER (200 kg)

PASTERNAK (50 kg)

PARSNIP (50 kg)

PIETRUSZKA (20 kg)

ROOT PARSLEY (20 kg)

POMIDORY (11 t)

TOMATOES (11 t)

PORY (500 szt.)

LEEKS (500 u.)

SALSEFIA (20 kg)

COMMON SALSIFY (20 kg)

SAŁATA (1000 szt.)

LETTUCE (1000 u.)

SELER KORZENIOWY (1000 szt.)

CELERIAC (1000 u.)

ŚLIWY – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (1500 szt.)

PLUM TREE – CUTTINGS (1500 u.)

WIŚNIE – WEGETATYWNY MATERIAŁ NASADZENIOWY (600 szt.)

SOUR CHERRY TREE – CUTTINGS (600 u.)

ZIEMNIAKI (3 t)

POTATOES (3 t)

 

 

PRODUKTY Z OKRESU KONWERSJI

 

PSZENŻYTO JARE (10 t)

SPRING TRITICALE (10 t)

PSZENŻYTO OZIME (92 t)

WINTER TRITICALE (92 t)

ŻYTO JARE (36,3 t)

SPRING RYE (36,3 t)

ŻYTO OZIME (6 t)

WINTER RYE (6 t)