Produkcja w naszej szkółce, w całości prowadzona jest metoda ekologiczną, a kontrolę wykonuje jednostka certyfikująca AgroBioTest (PL-EKO-07).

Nadzór nad jakości i zdrowotnością drzewek sprawuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu.