1. Informacje ogólne

Właścicielem strony internetowej www.eko-ogrodnik.pl jest Ekologiczne Gospodarstwo Ogrodniczo- Szkółkarskie „Ziobrowscy” Łukasz Ziobrowski, Żłobizna ul. Brzeska 8, 49-305 Brzeg, zwany dalej „Sprzedającym”.

Sprzedający prowadzi sezonową sprzedaż materiału szkółkarskiego za pomocą strony internetowej.

Sprzedający jest rolnikiem ryczałtowym, nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Wszystkie oferowane produkty (drzewa i krzewy owocowe) zostały wyprodukowane w naszej szkółce. Stały nadzór nad zdrowotnością produkowanego przez nas materiału, sprawuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu. Zgodność naszej produkcji z przepisami rolnictwa ekologicznego kontroluje jednostka certyfikująca AgroBioTest Sp z o. o. (PL-EKO-07) w Warszawie.

2. Zamówienia

Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie kupna następuje z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

Zamówienia można składać za pomocą formularza – kreatora zamówień umieszonego na stronie internetowej, lub mailowo pod adresem: sklep@eko-ogrodnik.pl,

Prawidłowo złożone zamówienie powinno zawierać: zamawiany towar (kupujący określa odmiany i ilość drzewek), sprecyzowaną formę dostawy oraz płatności, dane osobowe, nr telefonu i adres niezbędny do realizacji zamówienia. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania zamówienia.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

Po złożeniu zamówienia na wskazany przez Kupującego adres mailowy wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia i przyjęciem go do realizacji, ceną oraz kosztem dostawy.

Wszystkie ceny na stronie internetowej są cenami brutto, podane w złotych polskich, nie zawierają kosztów transportu.

Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Na życzenie Kupującego wystawiamy Rachunek na zakupione u nas drzewka (nasze gospodarstwo ma status rolnika ryczałtowego), po otrzymaniu od Kupującego wszystkich danych niezbędnych do jego wystawienia.

Na życzenie Kupującego wystawiamy kopię certyfikatu ekologicznego na nasze produkty.
Rezygnacja lub zmiana złożonego zamówienia możliwa jest do momentu jego wysyłania i wyłącznie

po poinformowaniu o tym fakcie Sprzedającego e-mailem na adres: sklep@eko-ogrodnik.pl. Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionej przesyłki. Wysyłane produkty do momentu uzyskania pełniej płatności za nie stanowią własność Sprzedającego.

W przypadku niemożliwości wykonania zamówienia, wobec braku dostępności wybranego Towaru, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez niego adres e – mail. Dokonana przez Kupującego zapłata za zamówiony Towar, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie 14 dni od dnia skutecznego poinformowania Kupującego o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Realizacja zamówienia

Ze względu na specyfikę produkcji szkółkarskiej zamówienia realizujemy (wysyłamy) tylko sezonowo tj.:

– jesienią od 15 października do 15 listopada (lub do wystąpienia pierwszych mrozów),

– wiosną od 15 marca (od ustąpienia mrozów) do 15 kwietnia (lub do ruszenia wegetacji).

Wszystkie zamówienia realizujemy według kolejności ich składania do wyczerpania zapasów danego gatunku lub odmiany. Wszystkie stany aktualizowane są na bieżąco.

Termin dostawy:

a. jesień

Wszystkie zamówienie składane przed 15 października realizowane są w terminie do 14 dni – licząc od 15 października. Natomiast wszystkie zamówienia składane po 15 października realizowane są z reguły w 7 dni.

b. wiosna
Wszystkie zamówienie składane przed 15 marca realizowane są w terminie do 14 dni – licząc od 15

marca. Natomiast wszystkie zamówienia składane po 15 marca realizowane są z reguły w 7 dni.

Jeżeli występują okoliczności mogące spowodować opóźnienie (np.: błędne lub niepełne dane Kupującego, brak wpłaty, brak towaru, warunki atmosferyczne) termin jest ustalany indywidualnie.

Kupujący informowani są o wysyłce zamówienia, pocztą elektroniczną na podany w zamówieniu adres.

Wszystkie zamówione drzewa i krzewy wysyłamy firmą kurierską Fedex, DPD.

4. Transport i koszty

Wszystkie rośliny produkowane w naszej szkółce to sadzonki kopane z gruntu – z odkrytym korzeniem. Na czas transportu system korzeniowy zabezpieczany jest przed wysuszeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Drzewka pakujemy do grubej folii transportowej, dodatkowo system korzeniowy szczelnie zabezpieczymy folią strecht a koronkę kartonem. Każde drzewko w przesyłce posiada etykietę z nazwą odmiany.

Wszystkie nasze produkty wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex, DPD,

Drzewka wysyłamy od poniedziałku do środy, kurier odbiera od nas drzewka około godz. 12.00 i zwykle następnego dnia po nadaniu drzewka są u Państwa na miejscu.

Każdą paczkę wysłaną do Państwa, można śledzić na stronie firmy Kurierskiej Fedex, DPD. O wysłaniu przesyłki każdorazowo informujemy Państwa na wcześniej podany adres e-mail z podaniem numeru listu przewozowego paczki.

Szanowni Państwo w związku z tym, że duża część naszej produkcji to drzewka na podkładkach silnie rosnących (czyli o dużych rozmiarach) aby zachować ich formę staramy się nie przycinać drzewek o długości do 190 cm. Dlatego standardowa (ponad wymiarowa) paczka jaką wysyłamy to: waga do 30 kg, wysokość do 2 m, w jednej paczce zapakowanych może być do 10 szt. drzew owocowych. Większe zamówienia stanowią wielokrotność standardowej paczki. Większe zamówienia wysyłamy także na palecie (te drzewka również zabezpieczymy przez uszkodzeniem na czas transportu), koszt takiej przesyłki uzależniony jest od wagi palety i jej rozmiarów, i ustalany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

Tabela kosztów transportu dla jednej paczki:

Zastrzegamy sobie prawo zmiany ceny kosztów transportu, co jest zależne od firmy kurierskiej Fedex, DPD

Możliwy jest także bezpłatny odbiór zamówionych drzewek na miejscu w szkółce, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym.

5. Płatności

Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności: – pobranie kurierskie: płatne gotówką kurierowi przy odbiorze towaru,

  • –  przelewem na konto o numerze
    26 1090 2503 0000 0006 3002 1378 Bank Zachodni WBK S.A.
  • –  W przypadku wyboru przez Kupującego tej formy płatności, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego.
    – gotówka – płatne przy odbiorze na miejscu (odbiór osobisty możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu).

6. Reklamacje dotyczące towarów

Szanowni Państwo, pakując nasze produkty i wysyłając je kurierem do Państwa zawsze dokładamy wszelkich starań, aby dotarły do Państwa drzewka nieuszkodzone. Nasza szkółka bierze całkowitą odpowiedzialność za stan roślin i ich ewentualne uszkodzenie w trakcie transportu.

  

  1. W razie uszkodzenia roślin/przesyłki prosimy o kontakt e-mailowy i przesłanie zdjęć uszkodzonych roślin. Na tej podstawie rozpatrzymy wszelkie reklamacje. Po uznaniu reklamacji wyślemy ponownie (całe, nieuszkodzone) drzewka na nasz koszt.
  2. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  3. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedającego, mailowo pod adresem: sklep@eko-ogrodnik.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego, lub telefonicznie na nr 609 789 281.
W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

7. Uprawnienia do odstąpienia od umowy

Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres siedziby eko-ogrodnik.pl podany w niniejszym Regulaminie.

Termin 14 – dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Przy czym w przypadku wysłania zamówionego Towaru Kurierem, powyższy termin liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Prawo odstąpienia od umowy (jeżeli strony nie postanowiły inaczej) nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w § 10 ust. 3 wskazanej powyżej ustawy, w tym świadczeń, które z uwagi na ich charakter ulegają szybkiemu zepsuciu (np. rośliny).

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Eko-ogrodnik.pl dokona zwrotu całej wpłaconej przez klienta kwoty na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego, a konsument zwrotu zakupionego towaru na adres: Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie „Ziobrowscy”, Łukasz Ziobrowski, Żłobizna ul. Brzeska 8, 49-305 Brzeg, a wszystko to nastąpi niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 14 dni.

Zwracany przez Kupującego Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Kupujący.

8. Ochrona licencyjna:
– sadzonki odmian licencyjnych (Gold Milenium, Melfree, Free Redstar) mogą służyć wyłącznie do produkcji owoców na terenie gospodarstwa kupującego,

– Kupujący nie ma prawa do rozmnażania odmian licencyjnych,

– Kupujący sadzonki odmiany licencyjnej zobowiązuję się do złożenia na piśmie oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie przesłany Kupującemu e-mailem przed przeprowadzeniem transakcji) następującej treści: „Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że odmiana (nazwa odmiany) jest chroniona wyłącznym prawem i jej nielegalne rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż i inne formy zbywania, eksport, import, przechowywanie bez zgody właściciela odmiany (Instytutu Ogrodnictwa) udzielonej w formie umowy licencyjnej jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 (jednego) roku (art. 37 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin, Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1300 z późn. zm.),

Kupujący zezwala Sprzedającemu, lub przedstawicielowi hodowcy na przeprowadzenie wizytacji w celu sprawdzenia przestrzegania warunków umowy.

9. Ochrona danych osobowych.

Informujemy, że dane osobowe podane w zamówieniu w sklepie internetowym „eko-ogrodnik.pl”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień, w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

10. Postanowienia końcowe

Sprzedający udzielając porady oraz świadcząc pomoc Kupującym kieruje się dobrą wolą i posiadaną wiedzą, przy czym nie ponosi odpowiedzialności za ich wykorzystanie przez Kupującego i powstałe z tego tytułu skutki.

Zdjęcia, opisy, artykuły, teksty prezentowane na naszej stronie podlegają Ochronie Praw Autorskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie życzymy sobie, aby były wykorzystywane do celów komercyjnych szczególnie przez podmioty konkurencyjne.

Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego.

Wszystkie spory rozstrzygane są polubownie. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Kupującego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Kodeksu cywilny, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr. 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20/08/2013 i w przyszłości może ulec zmianie.