W polu, rolnik ekologiczny uprawia wiele gatunków roślin w dobrze zaplanowanym i przemyślanym płodozmianie.

Znajomość właściwości roślin uprawnych, ich wpływ na uprawy następcze, stan, w jakim pozostawiają glebę jest nieoceniona. Pomaga w ograniczeniu zachwaszczenia, występowania szkodników i chorób roślin do poziomu nie wpływającego negatywnie na wysokość i jakość plonu. Pomaga również uniknąć sytuacji chorób nieinfekcyjnych, będących wynikiem zmęczenia gleby, powstającego na skutek jej jednostronnego użytkowania.

Czasami występowania szkodników i chorób roślin nie da się uniknąć. Wtedy rolnik ekologiczny musi pogodzić się z obniżką poziomu i jakości plonu. Dlatego zawsze w gospodarstwie uprawianych jest wiele gatunków roślin i ich odmian, co pozwala
na minimalizację strat, wynikających z nasilenia się choroby na jednym gatunku, czy odmianie.