Rolnictwo ekologiczne

Zasady


Rolnictwo ekologiczne kieruje się zasadą, dążącą do zamknięcia obiegu energii i materii w gospodarstwie. Procesy w nim zachodzące oraz zamknięty obieg decyduje o uzyskaniu wysokiej jakości żywności, przy jednoczesnej ochronie środowiska naturalnego. Gospodarstwo traktuje się jak jeden organizm. Taki system wpływa korzystnie na utrzymanie długoterminowej stabilność produkcji.

Płodozmian, dobór gatunków i odmian roślin oraz ras zwierząt dostosowuje się do warunków siedliska. Prowadząc w ten sposób produkcję rolnik uzyskuje stabilność agro-ekosystemu.

Dobrze zaplanowany i przemyślany płodozmian to połowa sukcesu. Niektóre gatunki roślin pozostawiają złe stanowisko dla roślin następczych, natomiast część roślin przygotowuje bardzo dobrze glebę i stanowisko. Nowoczesne metody uprawy gleby pozwalają na utrzymanie zdrowych roślin ...
Rozważanie rolniczego gospodarstwa, jako organizmu, ograniczenie zewnętrznych środków produkcji do minimum wymaga, żeby w gospodarstwie obok produkcji roślinnej istniała produkcja zwierzęca.
Rolnik ekologiczny gospodaruje bez użycia chemicznych środków ochrony roślin przeciw
chwastom, szkodnikom i chorobom roślin, dlatego jego głównym zadaniem jest stwarzanie
optymalnych warunków dla wzrostu roślin. Rolnik ekologiczny dąży do uzyskania dobrze odżywionych roślin, bez objawów niedoboru składników jednak nie „przenawożonych”.
Gleba i utrzymanie jej żyzności jest dla rolnika ekologicznego poważnym wyzwaniem. To przecież jego warsztat pracy. Zachowanie i zwiększanie żyzności gleby poprzez właściwy płodozmian, przeciwerozyjną uprawę gleby (np. ciągłe okrycie gleby przez rośliny), wspieranie życia glebowego i zaopatrzenie w materię organiczną, należą od najważniejszych celów gospodarczych rolnika ekologicznego. Pojawiające się w uprawach choroby roślin, szkodniki, chwasty świadczą o zaburzeniu harmonii życia glebowego.
W polu, rolnik ekologiczny uprawia wiele gatunków roślin w dobrze zaplanowanym i przemyślanym płodozmianie. Znajomość właściwości roślin uprawnych, ich wpływ na uprawy następcze, stan, w jakim pozostawiają glebę jest nieoceniona. Pomaga w ograniczeniu zachwaszczenia, występowania szkodników i chorób roślin do poziomu nie wpływającego negatywnie na wysokość i jakość plonu. Pomaga również uniknąć sytuacji chorób nieinfekcyjnych, będących wynikiem zmęczenia gleby, powstającego na skutek jej jednostronnego użytkowania.

Czasami występowania szkodników i chorób roślin nie da się uniknąć. Wtedy rolnik ekologiczny musi pogodzić się z obniżką poziomu i jakości plonu. Dlatego zawsze w gospodarstwie uprawianych jest wiele gatunków roślin i ich odmian, co pozwala
na minimalizację strat, wynikających z nasilenia się choroby na jednym gatunku...
W ekosystemie, jaki panuje na polu, w którym nie stosuje się chemicznych środków, występuje o wiele więcej organizmów, wspierających rolnika ekologicznego w pracy. Organizmy glebowe rozkładają cały materiał roślinny, na którym mogą przetrwać choroby roślin uprawnych. Dżdżownice mieszają i przewietrzają glebę, wpływając na znaczną poprawę jej struktury, a dzięki temu na lepsze zaopatrzenie w wodę i substancje
pokarmowe dla roślin uprawnych. Ptaki, chrząszcze i pająki pożerają tysiące szkodliwych owadów.

Pożyteczne owady

Rolnik ekologiczny wspiera naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych, zwanych
organizmami pożytecznymi, poprzez utrzymywane w gospodarstwie miejsca ich bytowania i siedlisk, niezbędnych dla ich rozwoju takich, jak miedze, zadrzewienia śródpolne, czy małe oczka wodne. W ograniczaniu szkodników pomag...
Rolnik ekologiczny nie stosuje szybko działających nawozów mineralnych. Pracuje, wspierając naturalne procesy biologiczne. W trosce o rozwój i zaopatrzenie roślin w ważny składnik, jakim jest azot, uprawia rośliny motylkowe (np. koniczyna, łubiny, groch, bobik) współżyjące z bakteriami brodawkowymi. Bakterie te żyją na korzeniach roślin motylkowych w brodawkach (stąd ich nazwa), wiążąc wolny azot atmosferyczny i udostępniając go roślinom.

Rośliny głęboko korzeniące się gromadzą składniki takie, jak fosfor, potas, magnez z głębszych warstw gleby (1 do 1,5m) i przemieszcza je ku górze, dzięki czemu są dostępne dla roślin następnych, płytko korzeniących się. W trosce o obieg substancji odżywczej rolnik ekologiczny kompostuje resztki organiczne w gospodarstwie.
Obok produkcji zdrowych roślin w zdrowiej glebie, podstawową zasadą rolnictwa ekologicznego jest chów zwierząt, zgodny z wymogami gatunku. I tak np. trzymanie kur w klatkach jest zabronione, a świnie mają ściółkę i naturalne światło w pomieszczeniach. Wszystkie gatunki zwierząt muszą mieć wybiegi i pastwiska. W rolnictwie ekologicznym zabronione jest stosowanie transferu zarodków, tuczenie zwierząt, stosowanie pasz pochodzenia zwierzęcego oraz pasz, zawierających dodatki syntetyczne i organizmy modyfikowane genetyczne (GMO).
Zwierzęta są karmione paszami, wyprodukowanymi w gospodarstwie lub pochodzącymi z innego gospodarstwa ekologicznego. Obornik, uzyskiwany od zwierząt jest wykorzystywany do nawożenia pól uprawnych. Zamyka w ten sposób obieg materii, krążącej w ekologicznym gospodarstwie. Prawidłowe połączenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą, zapewnia samowystarczalność nawozową gospodarstwa ekologicznego i jest podstawą do utrzymania stabilności i zrównoważenia rolniczego ekosystemu w gospodarstwie.

Logo Eko-Ogrodnik


O szkółce

 
 
 
 
 
 
 
Pomoc

 
 
 
 
 
Informacje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekologiczne Gospodarstwo 
Ogrodniczo-Szkółkarskie "Ziobrowscy" 
Aktualizacja: 13-03-2018 , Dzisiaj odwiedzin: 32, Licznik: 35796
Copyright © Eko-Ogrodnik 2012-2017