Rolnictwo ekologiczne

Korzyści


Wiele zmian, obserwowanych w środowisku ma charakter długoterminowy. Rolnictwo ekologiczne rozważa pośredni i długoterminowy wpływy rolniczych interwencji na Agro-ekosystem. Ma on na celu produkcję żywności przy jednoczesnym ustalaniu ekologicznej równowagi tak, aby zachować dobrą kulturę i żyzność gleby.
Głównymi praktyki poprawiającymi kulturę gleby i budującymi jej strukturę są: zmianowanie, międzyplony, symbiotyczne powiązania, nawozy organiczne oraz głębokie spulchnianie i płytkie odwracanie gleby. Zabiegi te pobudzają makro i mikrofaunę oraz florę glebową poprawia strukturę i formowanie się gleby, kreując bardziej stabilny system. Długość okresu, podczas którego gleba wystawiona jest na bezpośrednie działanie czynników erodujących (wiatr, woda, temperatura) jest obniżona, różnorodność biologiczna gleby wzrasta, i ograniczone są straty składników pokarmowych. Pomagając to utrzymać i poprawić żyzność gleby. Składniki pokarmowe, wyprowadzane z pola wraz z plonem są zwykle rekompensowane przez odnawialne zasoby, pochodzące z gospodarstwa, jednak czasami wskazane jest uzupełnienie zasobności ziemi w potas, fosfor, magnez i mikroelementy,...
Rolnictwo ekologiczne obniża zużycie energii nieodnawialnej poprzez nie stosowanie środków chemicznych (produkcja nawozów sztucznych i pestycydów pochłania ogromne ilości węgla i oleju napędowego).

Ekologiczny system gospodarowania przyczynia się do złagodzenia efektu cieplarnianego i globalnego ocieplenia, poprzez możliwości odkładania (sekwestracja) węgla w glebie. Wiele praktyk rolniczych, stosowanych w rolnictwie ekologicznym (np. głębokie spulchnianie i płytkie odwracanie, przyorywanie resztek pożniwnych, stosowanie upraw okrywowych, duży udział roślin strączkowych w płodozmianie, wiążących azot w glebie) zwiększają stopień przywracania węgla do gleby, podnosząc wydajność i sprzyjając akumulacji węgla.
Rolnicy ekologiczni są zarówno strażnikami, jak i użytkownikami bioróżnorodności na wszystkich jej poziomach. Na poziomie genów, poprzez preferowanie tradycyjnych i lokalnych odmian roślin i zwierząt hodowlanych, ze względu na ich większą odporność na choroby i stres, związany z warunkami klimatycznymi. Na poziomie gatunków, różnorodna kombinacja roślin i zwierząt optymalizuje cykl materii i energii w produkcji rolnej.

Utrzymywanie naturalnych elementów krajobrazu (miedze, zakrzewienie śródpolne, oczka wodne) wewnątrz upraw ekologicznych i wokół nich oraz rezygnacja ze środków chemicznej ochrony roślin, stwarza odpowiednie siedliska dla rozwoju dzikiego życia. System gospodarowania ekologicznego zabezpiecza bazę pokarmową oraz stwarza schronienie. Brak pestycydów przyciąga nowe gatunki dzikich roślin i zwierząt (np. ptaków) oraz...
Stosowanie GMO w ekologicznych uprawach jest niedozwolone na jakimkolwiek etapie produkcji, przetwarzania, czy handlu. Potencjalny wpływ organizmów modyfikowanych genetycznie zarówno na środowisko, jak i na zdrowie nie jest całkowicie zbadany. Rolnictwo ekologiczne podchodzi do tego tematu ostrożnie i wybiera naturalną różnorodność biologiczną. Etykieta produktów ekologicznych daje zatem pewność, że GMO nie zostały użyte w produkcji i przetwórstwie produktu ekologicznego. Tej gwarancji nie daje produkt rolnictwa konwencjonalnego - zamieszczanie na etykiecie informacji o środkach produkcji GMO, stosowanych w procesie powstawania produktu nie jest, dotychczas stosowane.
Wpływ rolnictwa ekologicznego na naturalne zasoby środowiska sprzyja interakcjom, zachodzącym w agro-ekosystemie. Są one istotne (wymierne i niezwykle ważne) zarówno dla produkcji rolniczej, jak i dla ochrony środowiska naturalnego. Usługi dla środowiska to między innymi uprawa gleby i formowanie stabilności glebowej, utylizacja odpadów, czasowe unieruchomienie węgla, obieg składników (materii), drapieżnictwo, czy zapylanie. Poprzez wybór produktów ekologicznych, konsument promuje system mniej obciążający i mniej zanieczyszczający środowisko naturalne. Ukryte nakłady rolnictwa, uzyskiwane są często kosztem środowiska, wykorzystując jego zasoby i przyczyniając się do jego degradacji. W ekologicznym systemie produkcji koszty te są zredukowane do minimum, gdyż rolnictwo ekologiczne współistnieje ze środowiskiem, kształtując je oraz chroni en...

Logo Eko-Ogrodnik


O szkółce

 
 
 
 
 
 
 
Pomoc

 
 
 
 
 
Informacje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekologiczne Gospodarstwo 
Ogrodniczo-Szkółkarskie "Ziobrowscy" 
Aktualizacja: 13-03-2018 , Dzisiaj odwiedzin: 629, Licznik: 8417
Copyright © Eko-Ogrodnik 2012-2017