Regulamin

Reklamacje, zwroty


Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres siedziby eko-ogrodnik.pl podany w niniejszym Regulaminie.

Termin 10 - dniowy liczy się od dnia wydania rzeczy. Przy czym w przypadku wysłania zamówionego Towaru Kurierem, powyższy termin liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.

Prawo odstąpienia od umowy (jeżeli strony nie postanowiły inaczej) nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w § 10 ust. 3 wskazanej ...
Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres Sprzedającego, mailowo pod adresem: sklep@eko-ogrodnik.pl, lub przy użyciu formularza kontaktowego, lub telefonicznie na nr 609 789 281.

W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Sprzedający ...
Szanowni Państwo, pakując nasze produkty i wysyłając je kurierem do Państwa zawsze dokładamy wszelkich starań, aby dotarły do Państwa drzewka nieuszkodzone. Nasza szkółka bierze całkowitą odpowiedzialność za stan roślin i ich ewentualne uszkodzenie w trakcie transportu.

1. W razie uszkodzenia roślin/przesyłki prosimy o kontakt e-mailowy i przesłanie zdjęć uszkodzonych roślin. Na tej podstawie rozpatrzymy wszelkie reklamacje. Po uznaniu reklamacji wyślemy ponownie (całe, nieuszkodzone) drzewka na nasz koszt.
2. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Kupujący. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za...

Logo Eko-Ogrodnik


O szkółce

 
 
 
 
 
 
 
Pomoc

 
 
 
 
 
Informacje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekologiczne Gospodarstwo 
Ogrodniczo-Szkółkarskie "Ziobrowscy" 
Aktualizacja: 13-03-2018 , Dzisiaj odwiedzin: 65, Licznik: 40210
Copyright © Eko-Ogrodnik 2012-2017