Regulamin

Ochrona licencyjnaOchrona licencyjna   
Ochrona licencyjna:

- sadzonki odmian licencyjnych (Gold Milenium, Melfree, Free Redstar) mogą służyć wyłącznie do produkcji owoców na terenie gospodarstwa kupującego,

- Kupujący nie ma prawa do rozmnażania odmian licencyjnych,

- Kupujący sadzonki odmiany licencyjnej zobowiązuję się do złożenia na piśmie oświadczenia (wzór oświadczenia zostanie przesłany Kupującemu e-mailem przed przeprowadzeniem transakcji) następującej treści: „Niniejszym przyjmuję do wiadomości, że odmiana (nazwa odmiany) jest chroniona wyłącznym prawem i jej nielegalne rozmnażanie, przygotowanie do rozmnażania, oferowanie do sprzedaży, sprzedaż i inne formy zbywania, eksport, import, przechowywanie bez zgody właściciela odmiany (Instytutu Ogrodnictwa) udzielonej w formie umowy licencyjnej jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 (jednego) roku (art. 37 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej odmian roślin, Dz. U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1300 z późn. zm.),

- Kupujący zezwala przedstawicielowi hodowcy na przeprowadzenie wizytacji w celu sprawdzenia przestrzegania warunków umowy.

Logo Eko-Ogrodnik


O szkółce

 
 
 
 
 
 
 
Pomoc

 
 
 
 
 
Informacje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekologiczne Gospodarstwo 
Ogrodniczo-Szkółkarskie "Ziobrowscy" 
Aktualizacja: 13-03-2018 , Dzisiaj odwiedzin: 74, Licznik: 42446
Copyright © Eko-Ogrodnik 2012-2017