Kontakt

CertyfikatCertyfikat produktów rolnictwa ekologicznego   
Informujemy, że nasza Szkółka posiadamy certyfikat wydany przez AGROBIOTEST o numerze PL-EKO-07-08326 dotyczący produktów rolnictwa ekologicznego: materiał szkółkarski (CAC i WW), określonych gatunków i odmian
Certyfikat ważny jest do 31.12.2016 roku.Zakres certyfikacji
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 każdy podmiot gospodarczy, który wytwarza, przetwarza lub importuje z kraju trzeciego produkty rolnictwa ekologicznego w celu sprzedaży, jest zobowiązany poddać swoje przedsięwzięcie certyfikacji prowadzonej przez stronę trzecią, czyli akredytowaną i upoważnioną do działania jednostkę certyfikującą.

AGRO BIO TEST Sp. z o.o. prowadzi - na wniosek podmiotów wprowadzających do obrotu produkty rolnictwa ekologicznego - kontrolę ich sposobu produkcji bądź działalności, warunkującego certyfikację produktów. Program certyfikacji jest realizowany w oparciu o księgę jakości opracowaną wg normy PN-EN 45011:2000 „Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów”. Program certyfikacji AGRO BIO TEST jest objęty akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 096.
Certyfikat produktów rolnictwa ekologicznego


Logo Eko-Ogrodnik


O szkółce

 
 
 
 
 
 
 
Pomoc

 
 
 
 
 
Informacje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekologiczne Gospodarstwo 
Ogrodniczo-Szkółkarskie "Ziobrowscy" 
Aktualizacja: 13-03-2018 , Dzisiaj odwiedzin: 76, Licznik: 42448
Copyright © Eko-Ogrodnik 2012-2017